↓ Archiwalne ↓

DziaLka do sprzedania w miejscowości Stare Babice o powierzchni 1000.00m2

DziaLka na sprzedaz Stare_Babice KozliceDla terenu, na którym leży przedmiotowa działka opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego zapisami na działce możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej lub bliźniaczej) z dopuszczeniem nieuciążliwych usług oraz działalnosci gospodarczej, w udziale maksymalnie 35% powierzchni całkowitej budynków. Konsultacja architektoniczna gratis. Działka posiada przyłącze elektryczne. Sporządzenie kolejnych opracowań planistycznych dla okolicznych terenów przewidziane jest w latach 2016-2017. Możliwość zakupu dwóch sąsiadujących ze sobą działek po 1000m2 jednocześnie. Opracowania te będą spójne z aktualnym studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stare babice, które przewiduje realizację drogi głównej, jako alternatywy dla ul. Planowany przebieg drogi znacznie zwiększa potencjał inwestycyjny przedmiotowej działki. Okoliczne działki zabudowane są już nowymi domami jednorodzinnymi. Działka budowlana zlokalizowana zaledwie 10km na zachód od granicy warszawy, dokąd u zbiegu ulic górczewskiej a także lazurowej w niedalekiej przyszłości przebiegać będzie druga linia metra. Warszawskiej wzdłuż południowej granicy działki. Ulica królowej marysieńki to droga gminna z oświetleniem ulicznym. Zapraszam na prezentację działki w terenie. Zapewniony dojazd komunikacją publiczną (kilka linii autobusów podmiejskich kursujących wzdłuż ul. Królowej marysieńki) w borzęcinie położona jest szkoła, kościół, punkt apteczny oraz liczne inne punkty handlowo-usługowe. W odległości nieco ponad 1,2km od działki (na drugm końcu ul. Warszawski zachodni/stare babice/wierzbin. Ilość kondygnacji 2,5 o wysokości nie przekraczającej 11m (mierzone do kalenicy), powierzchnia biologicznie czynna minimum 70% powierzchni działki. W ulicy biegnącej wzdłuż działki jest już poprowadzona sieć gazowa oraz wodociągowa.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.