↓ Archiwalne ↓

DziaLka na sprzedaż w miejscowości o powierzchni 1274.00m2

DziaLka na sprzedaz  Opis: Działka budowlana położona w m. Pogorzelec gmina Pokrzywnica, pow.pułtuski, woj.mazowieckie z wydanymi decyzjami o warunkach zbudowy dla domu mieszkalnego jednorodzinnego. Powierzchnia 1274 m2, teren płaski,nie zagospodarowany, dojazd drogą gruntową. Działka posiada dostęp do wodociągu gminnego i energii elektrycznej. Warunki zabudowy: maksymalny wskaźnik pow. zabudowy dla terenu objętego decyzją ustalony został na 30%. Minimum 70% powierzchni działki budowlanej musi pozostawać powierzchnią biologicznie czynną. Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego 12,0 m z tolerancją 20%. Wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego maksymalnie 1 i 1/2 kondygnacji nadziemnej. Dach budynku mieszkalnego o nachyleniu 25-45 stopni, wysokość głównej kalenicy dachu nie większa jak 9.0 m. Dach minimum dwuspadowy. Ustalona została nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4,0 m od granicy działki z drogą wewnętrzną oraz z drogą gminną. Odległość od brzegu rzeki Narew 150m, otulina Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.