↓ Archiwalne ↓

DziaLka do zbycia w miejscowości Nieporęt o powierzchni 1537.00m2

DziaLka na sprzedaz Nieporet Nowy_ZamekDziałka zadrzewiona starodrzewiem brzozy i olchy.
Złożony wniosek o przyłącze energii elektrycznej dla tej działki i terenów sąsiednich. W sąsiedztwie trwa budowa domów jednorodzinnych.
Możliwość dokupienia dwóch sąsiednich działek o łącznej pow. ok. 3000m2. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem M na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, można lokalizować wyłącznie:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne,
2) przynależne budynkom mieszkalnym obiekty gospodarczo-garażowe o maksymalnej
powierzchni zabudowy 60 m2,
3) obiekty małej architektury,
4) budynki nieuciążliwych usług towarzyszących,
5) stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, kontenerowe stacje telekomunikacyjne
i tym podobne urządzenia służące bezpośrednio mieszkańcom danego zespołu budynków
w sposób nie powodujący kolizji z istniejącą i planowaną zabudową.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, możliwe jest wydzielanie w budynkach
mieszkalnych pomieszczeń usługowo-handlowych o powierzchni nie przekraczającej 40%
powierzchni użytkowej budynku.
– 2 kondygnacje nadziemne (w tym użytkowe poddasze),
– 8 m licząc od poziomu terenu do gzymsu,
– 12,5 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,
d) z poziomem parteru umiejscowionym wyżej niż 1 m ponad poziomem terenu.
5) na cele powierzchni biologicznie czynnej należy przeznaczyć nie mniej niż 70%
powierzchni działki ,
6) na cele zabudowy można przeznaczyć nie więcej niż 25% powierzchni działki.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.