↓ Archiwalne ↓

DziaLka do zakupu w miejscowości Piła o powierzchni 2381.00m2

DziaLka na sprzedaz Pila Szerzawy– energia elektryczna – z istniejącego systemu,. – szansa sytuowania maksymalnie dwóch obiektów budowlanych,. – woda – z istniejącego systemu wodociągowego wymagającego rozbudowy,. Pośrednik prowadzący oraz odpowiedzialny zawodowo: sabina ciula – licencja nr 8768. – opcja łączenia działek ewidencyjnych,. Obecnie jest to obszar na którym rozpoczęto szereg inwestycji, w tym min. – zaopatrzenie w energię cieplną – z istniejącego miejskiego systemu ciepłowniczego. – usługi, w tym usługi handlu z wyłączeniem handlu paliwami,. Działka budowlana o pow 2. – odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji poprzez istniejący system kanałów wymagających rozbudowy,. – gaz ziemny – z istniejących sieci gazowniczych przy ulicy,. Kontakt: 0 66-88-37-370 lub 067 353-26-00. – działalność usługowa oraz produkcyjna, która nie znacząco wpływa na środowisko,. Działka narożna, w kształcie prostokąta, teren płaski, o przybliżonych wymiarach niespełna 40m x 58m. 381m2 (własność) przeznaczona pod zabudowę usługową. Nieruchomość mieszcząca się jest w strefie pośredniej miasta. – łączna powierzchnia zabudowy działki nie większa niż 35%. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki ustala się:.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.