↓ Archiwalne ↓

DziaLka do sprzedania w miejscowości Warszawa o powierzchni 922.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa Wawer– dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 30o- poddasze użytkowe,. Oferta na zasadzie wyłączności. Ustala się dla mn jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną:. Działka w międzylesiu objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o metrażu użytkowej. 2/budynki szeregowe a także niskie domy mieszkalne do 6 mieszkań z przyłączeniami do kanalizacji miejskiej. – architektura a także zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru sąsiedztwa. -wysokość budynków do 10,2 m od poziomu terenu do spodu okapu lub gzymsu wieńczącego budynek. Mały pensjonat ( ze względu na bliskość centrum zdrowia dziecka), zapisy w plzp poniżej:. 1/ budynki wolno-stojące a także bliźniacze,. Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy a także=0,7;. Możliwość zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usługowej np. 3/dopuszcza się na terenie realizację funkcji usługowych o uciążliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi:.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.