↓ Archiwalne ↓

DziaLka do sprzedania w miejscowości Warszawa o powierzchni 2221.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa MokotowNiektóre inne ustalenia planu:. Dla zabudowy wolnostojacej- 600m2. Opis publiczny: działka budowlana o powierzchni ( 2221m2. Doprowadzenie do działi kanalizacji oraz gazociągu jest planowane na 2013 r. Plan ustala w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalne wielkości działek:. (przeznaczenie pod mieszkalnictwo z towarzyszeniem usług oraz składów). Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – od 10 do do 12 m ;. Media : na działce jesti prąd oraz woda. Kanalizacja a także gazociąg jest w odległości 500m od granicy działki. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50 % ( mozliwość zmiany wg. – dopuszczona zabudowa mieszkaniowa na terenie uciążliwości trasy siekierkowskiej pod warunkiem stosowania zabezpieczeń przeciw-hałasowych. Linie zabudowy – nieprzekraczalne 5 m od linii rozgraniczającej ;. Z wyjatkiem działek już zagospodarowanych. ) zlokalizowana na mokotowie siekierki ( istnieje opcja podziału na mniejsze lub scalieniaz sąsiednią działką oraz podziału). – usługi oraz skład na terenach w strefie uciązliwości trasy siekierkowskiej. Intensywność zabudowy : – dla mieszkalnictwa jednorodzinnego w granicach 0,35 – 0,65,. Nieruchomość jest umiejscowiona na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego – działka zawiera symbol 15 m,u, s. Działka w porównaniu z innymi w tym rejonie posiada atrakcyjna cenę. Dla zabudowy bliźniaczej – 400m2. Działka umieszczony w części w strefie oddziaływania trasy siekierkowskiej.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.