↓ Archiwalne ↓

DziaLka do sprzedania w miejscowości Klembów o powierzchni 964.00m2

DziaLka na sprzedaz Klembow RasztowW północno – zachodniej oraz południowo – wschodniej części gminę przecina układ komunikacyjny. , zgodnie z przepisami odrębnymi, urządzeń rekreacyjnych związanych z przeznaczeniem terenu;
-dopuszczalna wysokość zabudowy do 12 m nad poziomem terenu;
– dopuszczalna wysokość zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej, gospodarczej do 6 m nad poziomem terenu;
-max. Dojazd do nieruchomości prowadzi droga lokalną od drogi wojewódzkiej łączącej radzymin z wołominem (niespełna 500 m). Bliskość warszawy jak i powiązania drogowe oraz kolejowe pozwalają na wygodne oraz szybkie przemieszczanie jak i nie stwarzają istotnych trudności w zakresie transportu. Powierzchnia czynna biologicznie – 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
– max. Zapraszam wołomiński/klembów/rasztów. Ilość kondygnacji naziemnych zabudowy mieszkaniowej – trzy w tym ostatnia poddaszowa;
– max. Wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;
– dopuszczalna wysokość ogrodzenia – 1m. Gmina klembów pod względem komunikacyjnym posiada korzystną lokalizację pomiędzy radzyminem oraz wołominem. Na terenie plan miejscowy dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych wolnostojących, bliźniaczych oraz szeregowych, budynków usługowych wolnostojących lub wbudowanych w budynek mieszkalny, garaży, budynków gospodarczych jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych w budynek przeznaczenia podstawowego o charakterze architektury dostosowanej do tego budynku, obiektów małej architektury, altan, wiat, zadaszeń itp.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.