↓ Archiwalne ↓

DziaLka do sprzedania w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska o powierzchni 6003.00m2

DziaLka na sprzedaz Kalwaria_Zebrzydowska BytkowiceNa tym terenie dopuszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy oraz realizację nowych obiektów jak i związany z tym wtórny podział działek. Ks – to teren z podstawowym przeznaczeniem dla obsługi komunikacji samochodowej (parkingi z obiektami towarzyszącymi). Teren ten w jednym miejscu jest częsciowo zabudowany dwoma budynkami:. Jednak nieruchomość umiejscowiona jest  na obszarze staromiejskiego układu urbanistycznego kalwarii zebrzydowskiej, z tego względu  niezbędna jest konsultacja  zabudowy działki z wojewódzkim konserwatorem zabytków w celu zachowania integralności z architekturą tej części miasta. Dwukondygnacyjnym, o metrażu zabudowy 350 m2, wybudowany w roku 1810. Trzykondygnacyjnym, o pow zabudowy 390 m2, wybydowany w roku 1939. Przy drodze krajowej pod market lub stację benzynową. Mnu – to tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki w jednym szeregu przy głównej w kalwarii ul. Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 40% powierzchni działki. W pozostałej (większej części) działki niezabudowane. Krakowskiej o pow prawie 60 arów – 6. Więcej szczegółów: katarzyna konopka 12/429-24-16. Kalwaria zebrzydowska – ścisłe centrum miasta. Częściowo –  działki umiejscowiony na obszarze oznaczonym symbolem mnu, w pozostałej części na terenie oznaczonym symbolem ks. 000m2 ( 0,6 ha) w części zabudowane, z możliwością dokupienia nieco ponad 50 arów ( 0,5 ha) w drugim rzędzie zabudowy. Budynki ulokowane na terenach tych działek nie są wpisane do rejestru zabytków. Na parterze najdują się lokale frontowe z witrynami od ulicy krakowskiej.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.