↓ Archiwalne ↓

DziaLka do nabycia w miejscowości Wisznia Mała o powierzchni 1562.00m2

DziaLka na sprzedaz Wisznia_Mala PrzedmoscieDachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º – 45º), kryte dachówką ceramiczną lub pokryciem dachówkopodobnym;. Tereny niezalewowe, w sąsiedztwie nowe olśniewające domy. Dopuszcza się zabudowę maksymalnie 30 % powierzchni działki;. Obecnie przy działce energia oraz woda, gaz w odl. • dopuszcza się podział, w którym całość (razem z zapleczem ogrodniczym) nie będzie mniejsza niż 1000m2 a część działki wskazana pod zabudowę nie będzie mniejsza niż 400 m2;. Śliczna działka w szymanowie , w jego pólnocnej części. 4) zasady oraz warunki podziału na działki budowlane:. Dopuszcza się inny podział pod warunkiem, że docelowa powierzchnia działki budowlanej powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 1000 m2 a fronty działek nie będą mniejsze niż 20m (nie dotyczy działek wydzielanych pod komunikację oraz ewentualne urządzenia infrastruktury technicznej);. Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela na posesji własnej, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel zapewnia miejsca postojowe również dla klientów;. • należy zapewnić dojazd do znajdującej się na zapleczu działki rolnej;. Zaleca się, aby linie podziału przebiegały zgodnie z rysunkiem planu;. Zasady a także standardy urządzania terenu:. Budynki mieszkalne: jednorodzinne w układzie wolnostojącym oraz bliźniaczym;. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenów komunikacji publicznej oraz wewnętrznej;. Wysokość nowych budynków mieszkalnych: maksymalnie dwie kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 10m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu;. Działki z mpzp – uchwała nr iv/xi/53/03 rady gminy wisznia mała z dnia 30 czerwca 2003r. Warunków uznaje się zagospodarowanie terenu wspólnie z terenami rolnymi znajdującymi się na zapleczu – w takim przypadku należy zachować następujące zasady:. Około 60m, w przyszłości kanalizacja, obecnie szamba. Wysokość nowych budynków pomocniczych: jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 6m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu;.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.