↓ Archiwalne ↓

DziaLka do nabycia w miejscowości Warszawa o powierzchni 7600.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa Praga-PoludnieDziałka na gocławku przy bardzo ruchliwej ulicy z przeznaczeniem pod handel, administrację, usługi. 5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 3) zakazuje się: lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej a także usług uciążliwych a także obiektów oraz urządzeń uciążliwych;. 4) zakazuje się: lokalizacji obiektów obsługi komunikacji takich jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie;. 1) przeznaczenie podstawowe: usługi administracji, obsługi finansowej, handlu, wystawiennictwa oraz obsługi szkoleń oraz konferencji wraz z miejscami noclegowymi;. Około 2/3 terenu zabudowa 50% do 18m wysokości, pozostała: 30% do 3,5m. 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi produkcyjne stosujące nowoczesne technologie;.

No Comment

Be the first to respond!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.